ПОКАНА за участие в ОБЩО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ

Съвета на настоятелите на Сдружение „Училищно настоятелство при Средно училище „ Васил Левски” – град Троян, с ЕИК 110568333, на основание чл.21 ал.1 от Устава на Сдружението, СВИКВА Общо събрание ОЩЕ…

Отлично представяне на учениците от 3. и 4. клас на Общински кръг от Националното състезание по Компютърно моделиране

На 6 декември в нашето училище се проведе Общински кръг от Националното състезание по Компютърно моделиране за ученици от 3. и 4. клас. В него се включиха: 3. клас 4. ОЩЕ…