Обучение на здравна тематика за обогатяване на знанията и уменията на педагогическите специалисти

Педагогическите специалисти от СУ „Васил Левски“ бяха включени в обучение, част от планираната в началото на учебната година външноинституционална квалификационна дейност. В съботния ден, на 13 януари 2024г., 54 учители ОЩЕ…