Училищно Великденско състезание по информационни технологии за седмокласници – 2024

I. ЦЕЛИ на състезанието: Предоставя възможност за творческа изява на учениците със знания и практически умения в областта на работата с компютри и информационни технологии. Осигурява възможност за реализация постиженията ОЩЕ…