Работилница за обмен на добри практики по Програма „Еразъм+”

0 климента3

На 17 юли учители по английски език от СУ „Васил Левски“ и СУ „Св. Климент Охридски“, работещи по Програма „Еразъм+“, ключова дейност 1, сектор „Училищно образование“, участваха в работна среща с тема „English Teachers – ICT & CLIL“. Целта на събитието беше да се споделят добри практики от работа по проекти, насочени към повишаване квалификацията […]