Завърши третият кръг от конкурса за изграждане на СТЕМ-център

0 Поглед 2 (1)

Само две училища от цялата област Ловеч решиха да отстоят своето бъдеще – Природо-математическата гимназия в Ловеч и нашето –  изправиха се пред едно нестандартно предизвикателство –  кандидатстваха за финансиране за изграждане на СТЕМ-център. Какво оначава това? В превод STEM (Science – Technology – Engineering – Mathematics) е обучение чрез методите на науката, технологиите, инженерството […]