Прием на документи за записване на ученици в първи клас за учебната 2021/2022 година

Необходими документи: Удостоверение за завършено предучилищно образование; Копие от Акт за раждане на детето; Заявление за прием в първи клас (по образец); Декларация за постоянен/ настоящ адрес на дете (по ОЩЕ…