Изпратихме своя 81-и випуск

На добър час, момчета и момичета! На добър час, абитуриенти! На вълнуващо тържество зрелостниците от випуск 81 получиха своите дипломи. В словото си Ангел Балев, директор на училището, пожела успех ОЩЕ…

Един ден в музея

По национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Културните институции като образователна среда“ от 7. до 17. юни учениците от начален етап посетиха Музея на народните художествени занаяти и ОЩЕ…

Забавно програмиране с Micro:bit и Makey Makey

На 7. юни 2021 г. учениците от групата за заниманията по интереси по Проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ направиха представяне на програмиране с  програмируемите платки Micro:bit и Makey Makey. ОЩЕ…