16 ноември – Ден на толерантността

За да има толерантност – трябва да има знания, откритост, общуване и свободата на мисълта, съвестта и убежденията. Това научиха днес малките ученици от 1А клас. Те изработиха специално табло ОЩЕ…

Обучение за повишаване квалификацията на учителите от СУ „В. Левски“

Екип от лектори на РААБЕ България ЕООД подготви и реализира на 13 и 14 ноември 2023 год. обучение на учителите от СУ „В. Левски“ за работа с единната безплатна електронна ОЩЕ…

Образование и иновации – участие на учители от СУ „В. Левски“ в церемония за награждаване на проекти по Програма „Еразъм+“

На 15.11.2023г. в град Габрово, за трета поредна година ЦРЧР, в ролята си на Национална агенция по Програмите „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“, проведе Церемония за награждаване на българските ОЩЕ…