Начало на проекта „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

В училище започнаха  тренинги по проект   BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. С голямо удоволствие в заниманието се включиха учениците от  2а и 2б клас. Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен ОЩЕ…

Тренировка „Действие при пожар“

На 24 октомври (вторник)  от 10:15 до 10:45 в училище се проведе тренировъчно занятие на тема „Действие при пожар“. Включиха се всички ученици, педагогическият и непедагогическият персонал, които в момента ОЩЕ…

Един наситен с вълнения ден

20 октомври, петък, беше предоставен на учениците от начален етап за дейности по избор на учителя. Децата от 2А (класен ръководител Пенка Неофитова) клас се включиха в две интересни инициативи. ОЩЕ…