Нов проект по Програма „Еразъм+“

Нашето училище е с одобрено финансиране по Програма „Еразъм+“, сектор „Училищно образование“, ключова дейност 1. Проектът „Позитивно образование – иновации, технологии и обучение на открито“, който ще се  реализира в ОЩЕ…