Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2020/2021 година

Министерството на образованието и науката публикува Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2020/2021 година. Представяме на учениците и учителите възможност да изберат своята възможност ОЩЕ…