Повишаване на качеството на образованието

С цел повишаване на качеството на образованието, Педагогическият съвет на училището приема План за квалификационната дейност, разработен на основание чл. 263, ал. 1, т. 7 от Закона за предучилищното и ОЩЕ…