Училищно настоятелство

Съветът на настоятелите (училищното настоятелство) подпомага дейността на училищното ръководство и на училището като цяло. Регистрирано е по реда на чл. 18, ал. 4 от ЗЮЛНЦ и чл. 595 от ОЩЕ…

Национални състезания по професии за учебната 2020/2021

Графика за провеждане на националните състезания по професии, утвърден със Заповед на Министъра на образованието и науката № РД09-2134/28.08.2020 г. (публ. 04.09.2020 г.) можете да изтеглите оттук.

Национални състезания за учебната 2020/2021

Графика за провеждане на националните състезания, утвърден със Заповед на Министъра на образованието и науката № РД09-2134/28.08.2020 г. (публ. 04.09.2020 г.) можете да изтеглите оттук.

Национални олимпиади за учебната 2020/2021

И през новата учебна година учениците могат да се включат в различни състезания и олимпиади. Графика за провеждане на олимпиадите, утвърден със Заповед на Министъра на образованието и науката № ОЩЕ…