Заслужена награда за Александра Бакърджиева

В Националния конкурс „Национален парк „Рила“ – познат и непознат“ – 2020 г., който е от Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2020/2021 година, ОЩЕ…

Регламент за участие в Европейската олимпиада по статистика

Побързайте! Продължава регистрирането на отборите в Европейската олимпиада по статистика. Да припомним накратко регламента на този престижен международен форум! Участието в олимпиадата е САМО ОНЛАЙН. В продължение на  две седмици ОЩЕ…

Уеб решения за класната стая- мобилност по проект „ICT@School“ в Барселона, Испания

От 16 до 21 ноември 2020 г. учителите по английски език Габриела Ангелска и Мирослава Йовчевска участваха в квалификационен курс „Web Solutions for the Classroom„, който се проведе в Europass ОЩЕ…

Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Културните институции като образователна среда“

Проектът „Училище за откриватели“ ще даде възможност за продължаване и утвърждаване на добрите традиции за активно сътрудничество между учители, музейни специалисти, представители на местната общност и родители при реализиране на ОЩЕ…