Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Културните институции като образователна среда“

Проектът „Училище за откриватели“ ще даде възможност за продължаване и утвърждаване на добрите традиции за активно сътрудничество между учители, музейни специалисти, представители на местната общност и родители при реализиране на ОЩЕ…