Покана към учениците от СУ „В. Левски“ за участие в проект „От игра към STEM”

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, във връзка с изпълнение на дейностите по проект „От игра към STEM”, договор № 2020-1-RS01-KA229-065399_3, по Програма „Еразъм +“, КД2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, ОЩЕ…