Обучение на учениците от 4 януари

От 4 януари учениците от начален етап (I–IV клас) се връщат в училище за присъствено обучение. Съгласно заповед на Министъра на образованието и науката № РД09 – 3610/31.12.2020 учениците от ОЩЕ…