Национална програма „Заедно в грижата за всеки ученик“

През учебната 2020/2021 година учителите от начален етап при СУ „Васил Левски“ работят по Национална програма „ЗАЕДНО В ГРИЖАТА ЗА УЧЕНИКА“, Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на ОЩЕ…