Проект “Образование за утрешния ден“

Проект “Образование за утрешния ден“ Проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ Проектът е на обща стойност 104 959 178,01 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и ОЩЕ…