Седмично разписание за II срок на учебната 2020-2021 година

В прикачения по-долу файл можете да видите седмичното разписание за II срок на учебната 2020-2021 година.

Всеки ученик има достъп до разписанието на своя клас в училищния профил на адрес:

https://enter.vlevski.eu/

Входът става с 10 цифрен персонален код и парола, предоставени от класния ръководител.