Роботите превземат планетата ни – виртуални работилници по роботика

Петата среща на екипа, работещ по проект „Create, Share, Learn“ по Програма „Еразъм+“, се състоя от 25 до 29 януари 2021 год. Неин домакин беше СУ „Васил Левски“ – Троян. ОЩЕ…

Покана за участие в общо отчетно събрание на училищното настоятелство

Съвета на настоятелите на Сдружение „Училищно настоятелство при Средно училище „ Васил Левски” – град Троян, с ЕИК 110568333, на основание чл.21/1/ от Устава на Сдружението, СВИКВА редовно Общо събрание ОЩЕ…