ВНИМАНИЕ! Как ще продължи обучението през втория срок?

Съгласно заповед на Директора на СУ „Васил Левски“ № 213/29.01.2021, на основание заповед № РД 09-3472/27.11.2020 на Министъра на образованието и науката Учебният процес в СУ „Васил Левски“ – Троян продължава ОЩЕ…

Седмично разписание за II срок на учебната 2020-2021 година

В прикачения по-долу файл можете да видите седмичното разписание за II срок на учебната 2020-2021 година. Всеки ученик има достъп до разписанието на своя клас в училищния профил на адрес: ОЩЕ…