Отлага се пролетният базар „От „Левски“ за Левски“

Предвид последната заповед за дистанционно обучение в класовете от 5-ти до 12-ти клас включително, отлагаме планувания пролетен базар до връщане на учениците в присъствена форма на обучение.

Присъствените учебни занятия за учениците от V до XII клас се преустановяват до 2 април

На основание чл. 63, ал. 7 във връзка ал. 4 от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, с цел защита и опазване живота и здравето на гражданите на ОЩЕ…