Училище за учители

В съботния ден 26 учители от нашето училище бяха включени в онлайн обучение за повишаване на уменията за работа с обучителната платформа Teams. Обучението се организира в рамките на плана ОЩЕ…