Участие – в международното изследване PISA

Тази година нашето училище бе включено в международното изследване PISA. Включването в изследването става на случаен принцип, като тази година извадката включва ученици, родени през 2005 година. Този път нашето ОЩЕ…