График на допълнителните часове по физическо възпитание и учебен час за спортни дейности за втория срок на учебната 2020/2021 година

Графика на допълнителните часове по физическо възпитание и учебен час за спортни дейности за втория срок на учебната 2020/2021 година можете да изтеглите оттук: https://vlevski.eu/wp-content/uploads/2021/03/допълнителен-час-ФС.pdf

График за консултациите на учителите с ученици през II срок на учебната 2020/2021 година

Оттук можете да изтеглите Графика за консултациите на учителите с ученици през II срок на учебната 2020/2021 година. https://vlevski.eu/wp-content/uploads/2021/03/график-с-ученици.pdf

План-програма за безопасност на движението по пътищата на СУ „Васил Левски“ –Троян за 2021 година

Планът е разработен в изпълнение на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021–2030 г., Плана за действие 2021–2023 към Националната стратегия за безопасност на движението ОЩЕ…