Един ден в музея

По национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Културните институции като образователна среда“ от 7. до 17. юни учениците от начален етап посетиха Музея на народните художествени занаяти и ОЩЕ…

Забавно програмиране с Micro:bit и Makey Makey

На 7. юни 2021 г. учениците от групата за заниманията по интереси по Проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ направиха представяне на програмиране с  програмируемите платки Micro:bit и Makey Makey. ОЩЕ…

Партньорствата – част от иновативното образование

Смисълът на всяка иновация в училище е тя да се сподели, да се демонстрират успешните ѝ страни, да се видят слабостите. Вече трета година нашето училище работи по проект Иновативно ОЩЕ…

Царевец- величественост и красота, събрани в едно

По национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Културните институции като образователна среда“ част от училищните часове по „Околен свят“ и „Човекът и обществото“ в начален етап бяха проведени ОЩЕ…