Училищни учебни планове за начален етап (I–IV клас) за учебната 2022/2023 година

Училищните учебни планове за учебната 2022/2023 година  са приети от Педагогическия съвет (Решение № 5 от протокол № 17 от 01.09.2022 г.); съгласувани са с Обществения съвет към училището (протокол ОЩЕ…

Училищни учебни планове за прогимназиален етап (V–VII клас) за учебната 2022/2023 година

Училищните учебни планове за учебната 2022/2023 година  са приети от Педагогическия съвет (Решение № 5 от протокол № 17 от 01.09.2022 г.); съгласувани са с Обществения съвет към училището (протокол ОЩЕ…

Училищни учебни планове за първи гимназиален етап (VIII–X клас) за учебната 2022/2023 година

Училищните учебни планове за учебната 2022/2023 година са приети от Педагогическия съвет (Решение № 5 от протокол № 17 от 01.09.2022 г.); съгласувани са с Обществения съвет към училището (протокол ОЩЕ…

Училищни учебни планове за втори гимназиален етап (XI–XII клас) за учебната 2022/2023 година

XIа – профил „Чужди езици“ с интензивно изучаване на английски език Можете да изтеглите оттук. XIб – профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с разширено изучаване на английски език Можете да ОЩЕ…