Правила за определяне на условията и реда за организиране на СФО

В прикачения по-долу файл са Правилата за определяне на условията и реда за организиране на самостоятелна форма на обучение за учебната 2022/2023 година в СУ „Васил Левски“ – Троян

График на изпитните сесии за самостоятелна форма на обучение през учебната 2022/2023 година

В прикачения по-долу файл е Графикът на изпитните сесии за самостоятелна форма на обучение през учебната 2022/2023 година.