Правилник за дейността на СУ „Васил Левски“ за учебната 2022/2023 година

Приет с решение на педагогическия съвет с Протокол № 17/ 01.09.2022 г. и утвърден със заповед на директора № 750/ 01.09.2022 г. Глава І. Общи положения Чл. 1. (1) Настоящият ОЩЕ…

Нова награда от национален конкурс за рисунка

На 18.07.2022 г. в гр. Елин Пелин тържествено бе отбелязана 145-годишнината от рождението на класика на българската литература – писателят Елин Пелин. Наградени бяха участниците в конкурса „Мила родна картинка“ ОЩЕ…