Училище за учители

В съботния ден 26 учители от нашето училище бяха включени в онлайн обучение за повишаване на уменията за работа с обучителната платформа Teams.

Обучението се организира в рамките на плана за квалификационната дейност на педагозите.

Лектор беше г-жа Людмила Попова от Института за човешки ресурси, учител по информатика. Тя представи някои по-малко известни приложения, които могат да се ползват от обучителната платформа, демонстрира работа в екип, подчерта удобството на някои специфични похвати при разработването на тестове и дидактични материали.

Всеки намери нещо полезно и любопитно, всеки ще се почувства по-подготвен за голямото предизвикателство на онлайн обучението.